Over Nikolaas Westendorp

De precieze schrijfwijze van de voornaam van Nikolaas Westendorp is een beetje een mysterie. In de bronnen komen we Nikolaas, Nicolaas en zelfs Nicolaus tegen. Zelf publiceerde hij boeken onder de naam ‘Nikolaas’, dus houden wij dat ook aan. Hoe dan ook, Nikolaas Westendorp werd geboren op 11 februari 1773 in Farmsum. Hij studeerde theologie in Groningen, trouwde met Roelina Santée uit Nietap, kreeg een aantal dochters en werd predikant. Eerst in Sebaldeburen, daarna in Losdorp. In Losdorp bleef hij wonen tot zijn dood.

Naast zijn werk als predikant zette Nikolaas Westendorp zich als schoolopziener in voor de verbetering van het onderwijs op lagere scholen. Bovendien las én schreef hij veel. Hij is vooral bekend geworden door zijn publicaties over oudheidkundige en godsdiensthistorische onderwerpen, zoals een geschiedenis van de provincie Groningen tot 1493. Bovenal gold hij als een van de pioniers van de Nederlandse archeologie. Zijn werk bleef ook landelijk niet onopgemerkt. Zo bood de Universiteit van Leiden hem een leerstoel aan. Westendorp zou dit aanbod hebben afgeslagen omdat zijn vrouw haar gouden oorijzers – deel van de Groninger klederdracht – niet zou kunnen dragen in Leiden.

Westendorp ligt begraven op het kerkhof van Losdorp. De Westendorpweg herinnert nog aan hem.